Lang erfaring i bransjen
Gir gode resultater

Vi har bygd ut nettverk siden 2009 og har hentet mye erfaring underveis. Dette er trygghet vi gir videre til deg som kunde. 

Vi tar gjerne hele prosjekter ved fiberutbygging, men kan også levere enkelt-tjenester dersom du har behov for det.
Ta kontakt med oss for å diskutere hvordan vi kan bidra med akkurat det du trenger. Vi har lang erfaring fra samarbeid med en rekke ulike aktører og tilpasser gjerne leveransen slik at det passer inn i deres metodikk, rutiner og formatkrav. 

Fiberutbygging - Vi kan tilby:

 • Igangsetting av prosjektet. Dette innebærer innsending av søknader til kommune og oppstartsmøte mellom entreprenør og byggherre.
 • Faste byggemøter, oppfølging av entreprenører og kommunikasjon mellom entreprenør og kunde.
 • Overlevering av prosjekt med innmåling, bildedokumentasjon, signerte avtaler med grunneiere og overføring av dokumentasjon til kunden sine system.

Prosjektering - Vi tilbyr:

 • Grundig befaring og områdevurdering med bildedokumentasjon, og innhenting av dokumentasjon på infrastruktur fra andre aktører.
 • Planskisser og kart med trasèer, og et overslag på produkt og materiell.
 • Pris på leveranse og materiell. Vi henter inn priser på materiell fra ulike leverandører og enhetspriser fra entreprenører.
 • Framdriftsplan og planlagte statusmøter.
 • Ferdig overlevert prosjekt til utbygger komplett med kart og skjematikk.

fiberinstallasjon

Utbygging og installasjoner:

 • Alle tjenester innen utbygging av fiber.
 • Blåsing, sveising, montering.
 • Luftstrekk.
 • Booking og kundeinstallasjoner.
 • Trenching.
 • Dokumentering underveis.

Ta kontakt

Kjetil Årøen er prosjektleder og den du bør snakke med om nye prosjekter!
Telefon +47 481 437 43
Epost: kjetil@com-net.no

Send epost til Kjetil