Lang erfaring i bransjen
Gir gode resultater

Vi har bygd ut nettverk siden 2009 og har hentet mye erfaring underveis. Dette er trygghet vi gir videre til deg som kunde. 

+
Installasjoner totalt
Installasjoner i fjor
Installasjoner i hittil i år

Vi tar gjerne hele prosjekter ved fiberutbygging, men kan også levere enkelt-tjenester dersom du har behov for det.
Ta kontakt med oss for å diskutere hvordan vi kan bidra med akkurat det du trenger. Vi har lang erfaring fra samarbeid med en rekke ulike aktører, og tilpasser gjerne leveransen slik at det passer inn i deres metodikk, rutiner og formatkrav. 

Fiberutbygging - Vi kan tilby:

 • Igangsetting av prosjektet. Dette innebærer innsending av søknader til kommune og oppstartsmøte mellom entreprenør og byggherre.
 • Faste byggemøter, oppfølging av entreprenører og kommunikasjon mellom entreprenør og kunde.
 • Overlevering av prosjekt med innmåling, bildedokumentasjon, signerte avtaler med grunneiere og overføring av dokumentasjon til kunden sine system.

Prosjektering - Vi tilbyr:

 • Grundig befaring og områdevurdering med bildedokumentasjon, og innhenting av dokumentasjon på infrastruktur fra andre aktører.
 • Planskisser og kart med trasèer, og et overslag på produkt og materiell.
 • Pris på leveranse og materiell. Vi henter inn priser på materiell fra ulike leverandører og enhetspriser fra entreprenører.
 • Framdriftsplan og planlagte statusmøter.
 • Ferdig overlevert prosjekt til utbygger komplett med kart og skjematikk.

fiberinstallasjon

Utbygging og installasjoner:

 • Alle tjenester innen utbygging av fiber.
 • Blåsing, sveising, montering.
 • Luftstrekk.
 • Booking og kundeinstallasjoner.
 • Trenching.
 • Dokumentering underveis.

Ta kontakt

Kjetil Årøen er driftssjef og den du bør snakke med om nye prosjekter.
Telefon +47 481 437 43
Epost: kjetil@com-net.no

Send epost til Kjetil