Lang erfaring i bransjen
Gir gode resultater

Vi har bygd ut nettverk siden 2009 og har hentet mye erfaring underveis. Dette er trygghet vi gir videre til deg som kunde. 

+
Installasjoner totalt
Installasjoner i fjor
Installasjoner i hittil i år

Fiberutbygging - Vi kan tilby:

  • Igangsetting av prosjektet. Dette innebærer innsending av søknader til kommune og oppstartsmøte mellom entreprenør og byggherre.
  • Faste byggemøter, oppfølging av entreprenører og kommunikasjon mellom entreprenør og kunde.
  • Overlevering av prosjekt med innmåling, bildedokumentasjon, signerte avtaler med grunneiere og overføring av dokumentasjon til kunden sine system.

Prosjektering - Vi tilbyr:

  • Grundig befaring og områdevurdering med bildedokumentasjon, og innhenting av dokumentasjon på infrastruktur fra andre aktører.
  • Planskisser og kart med trasèer, og et overslag på produkt og materiell.
  • Pris på leveranse og materiell. Vi henter inn priser på materiell fra ulike leverandører og enhetspriser fra entreprenører.
  • Framdriftsplan og planlagte statusmøter.
  • Ferdig overlevert prosjekt til utbygger komplett med kart og skjematikk.

Ta kontakt

Kjetil Årøen er driftssjef og den du bør snakke med om nye prosjekter.
Telefon +47 481 437 43
Epost: kjetil@com-net.no

Send epost til Kjetil